הצהרת אמן-נטע ישי

כאמנית רב- תחומית, העוסקת במוסיקה ואמנות פלסטית- העבודות שלי שואבות ומורכבות מן המדיות השונות.
התכנים שמועלים בעבודות, עוסקים בדרך כלל בפער בין סובייקט לסביבה. הדיסוננס העולה מתוך הפער, לובש
צורה גוון וצליל בעבודות. הדיסוננס הוא אלמנט מוביל גם ביצירה המוסיקלית שלי. נוכחות של זרות וניכור,
אורבניות מכאיבה, עצובה וגם אהובה ורוויית יצרים ופיוט.
בעבודותי ישנן עבודות שהדגש בהן הוא על חקירת הקול והסאונד, ועבודות אחרות שהמקום החזותי הוא ה'איבר
המוביל'.
עבודות סאונד-הטקסט כאובייקט פיסולי במרחב. מעניין אותי השימוש באלמנטים מתוך טקסט,
פירוק הטקסט והמילה והרכבתו בחלל כאלמנט של צליל חדש. הצליל החדש מורכב מן המפגש בין האלמנטים
הטעונים במטען שהם באים עמו- צינור ישן, פעמה של רכבת נוסעת, טקסט של שירה כמו גם דיבור יומיומי, קול
אנושי שיש בו חיקוי של סאונד סביבתי. בהמשך לכך מעניין אותי המפגש של הצליל החדש, נוכחות התלת ממד
של הקול, עם אלמנטים חזותיים.
עבודות המיצב והמיצג שאני עושה, בדרך כלל משלבות טקסט, או עבודה קולית.
אלמנט חשוב בעבודות המיצב והפיסול שלי הם החומרים. צינורות, דוודים, אביזרים ישנים שנזרקו הם עצמים
שיש בהם סיפור ומטען חיים. יש בכל אלה משהו שמפעיל את העבודה שלי, והם כקולות קיימים המקבלים ביטוי
מתוך הרכבתם מחדש.
הנושאים המועלים בעבודות המייצג שלי, נוגעים לאותו פער והדיסוננס למול מציאות. העבודות משלבות פירוק
הטקסט, עבודת גוף ובניית דמות, הרבה תוך הגחכה וסאטירה. יש לי עניין רב במקום המפגש של היום יום, עם
דמות כזו המביאה חומרי תוכן לעיתים פנימיים רגשיים ולעתים כמעט רוחניים. המיצגים שאני עושה קשובים
לקולות היומיום, דיבורי סרק של עוברים ושבים.